Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Прием 2023

 
 

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Електронно кандидатстване

 
 

..банкова сметка
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ
ОББ – ТБ АД , Русе
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19
IBAN: BG59UBBS80023106029309
BIC код : UBBS BGSF

За допълнителна информация:

7017 Русе, ул. Студентска № 8
Сектор прием нови студенти
0887 592 349
082 841 624
082 888 247
admission@uni-ruse.bg

ЕГН
Входящ номер
 
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"