Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Прием 2021

 
 

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Електронно кандидатстване

 

Системата за онлайн подаване на документи в Русенския университет
ще бъде отворена отново на 02.11.2020 г. от 9:00 ч.

За допълнителна информация:

7017 Русе, ул. Студентска № 8
Сектор прием нови студенти
0887 592 349
082 841 624
082 888 247
admission@uni-ruse.bg

ЕГН
Входящ номер
 
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"