Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Дати за изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 2019

 

СЕСИЯ

Дата

начало

Изпит

Провежда се в

предварителна сесия

26 януари, събота

 

9:00

- български език;

- биология;

- история на България ;

- математика;

- общотехническа подготовка;

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии.

Русе, Силистра, Разград, Видин,

9февруари, събота

23 февруари, събота

9март, събота

23 март, събота

6 април, събота

20 април, събота

редовна сесия

6 юли, събота

 

9:00

- рисуване.

Русе

- биология;

- български език.

 

 

 

Русе, Силистра, Разград, Видин

 

6 юли, събота

13:00

- история на България;

- математика;

- общотехническа подготовка;

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии.

 

7 юли, неделя

 

9:00

- моделиране.

 

Русе

- оценка на двигателна култура

- английски език;

- английски език;

Силистра

© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"