Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Дати за изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 2024

 Приложение 1

 

СЕСИЯ

Дата

начало

Изпит

Провежда се в

предварителна сесия

27 януари, събота

 

9:00

- български език;

- биология;

- история на България ;

- математика;

- общотехническа подготовка;

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии.

ОНЛАЙН

(Русе, Силистра, Разград, Видин)

10 февруари, събота

24 февруари, събота

9 март, събота

23 март, събота

6 април, събота

20 април, събота

11 май, събота

редовна сесия

6 юли, събота

 

9:00

- рисуване.

Русе

- български език само ОНЛАЙН

 

 

ОНЛАЙН

Русе, Силистра, Разград, Видин

 

6 юли, събота

13:00

- биология;

- история на България;

- математика;

- общотехническа подготовка;

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии.

 

7 юли, неделя

 

9:00

- моделиране.

 

Русе

- оценка на двигателна култура

- английски език;

- английски език;

Силистра

© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"