Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Дати за изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 2023

 Приложение 1

 

СЕСИЯ

Дата

начало

Изпит

Провежда се в

предварителна сесия

28 януари, събота

 

9:00

- български език;

- биология;

- история на България ;

- математика;

- общотехническа подготовка;

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии.

Русе, Силистра, Разград, Видин,

11 февруари, събота

25 февруари, събота

11 март, събота

25 март, събота

8 април, събота

22 април, събота

13 май, събота

редовна сесия

1 юли, събота

 

9:00

- рисуване.

Русе

- биология;

- български език.

 

 

 

Русе, Силистра, Разград, Видин

 

1 юли, събота

13:00

- история на България;

- математика;

- общотехническа подготовка;

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии.

 

2 юли, неделя

 

9:00

- моделиране.

 

Русе

- оценка на двигателна култура

- английски език;

- английски език;

Силистра

 

 

 

© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"