Русенски университет
"Ангел Кънчев"

Дати за изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 2018

 

СЕСИЯ

Дата

начало

Изпит

Провежда се в

предварителна сесия

27 януари, събота

 

9:00

- български език;

- биология;

- история на България ;

- математика;

- общотехническа подготовка;

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии.

Русе, Силистра, Разград, Видин,

10февруари, събота

24 февруари, събота

17март, събота

31 март, събота

14 април, събота

Русе, Силистра, Разград, Видин, Монтана и Плевен

28 април, събота

Русе, Силистра, Разград, Видин,

редовна сесия

30 юни, събота

 

9:00

- рисуване.

Русе

- биология;

- български език.

 

 

 

Русе, Силистра, Разград, Видин, Монтана и Плевен

 

30 юни, събота

13:00

- история на България;

- математика;

- общотехническа подготовка;

- химия;

- икономическа география на България;

- информатика и информационни технологии.

 

1 юли, неделя

 

9:00

- моделиране.

 

Русе

- оценка на двигателна култура

- английски език;

- английски език;

Силистра
© 2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"